CURS: INTRODUCCIÓ A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 3, 5, 10 i 12 DE JULIOL Una de les necessitats continues dels grups de consum és la formació dels propis membres dels grups. El curs que cada any organitza la Xarxa de Consum Solidari ens ofereix una oportunitat excel·lent per a la formació interna. L’alimentació està avui en mans d’un petit nombre d’empreses multinacionals que decideixen què mengem, com es produeix i qui ho produeix, de manera que el creixent monopoli del sector agroalimentari supedita el dret de menjar al lucre econòmic. La qual cosa fa que més de mil milions de persones passin gana al món, i no per falta d’aliments sinó per l’avarícia de les grans empreses de l’agroindústria que cada vegada tenen més control sobre els recursos de la producció d’aliments (terra, aigua, llavors, etc.), sobre el productors i sobre el sistema de distribució i comercialització. I en l’actual situació de crisi econòmica i social el número de persones famèliques va en augment com les comptes corrents de les empreses de l’agroindústria. OBJECTIUS DEL CURS Aquest curs vol posar sobre la taula quins han estat els factors que ens han portat a aquesta situació, però sobre tot exposar les alternatives que es plantegen des de la Sobirania Alimentària, tot explicant que n’és? què es fa a casa nostra? què tenen a veure els moviments socials? quines relacions Nord-Sud planteja? A QUI VA ADREÇAT A totes aquelles persones que vulguin saber què és la Sobirania Alimentària. PROGRAMA 03/07 La Sobirania Alimentària i la seva relació amb el consum i el comerç. Què és i com entenem la Sobirania Alimentària. Des del el punt de vista dels processos, de las fonts de vida i com estratègia de lluita. A càrrec de Xavier Montanyès 05/07 La Sobirania Alimentària i la seva dimensió internacional La SbA dins d’una concepció d’un altre Món que cal construir. La seva situació actual. Què és la Via Campesina, I què defensa. A càrrec de Xavier Montagut La Cooperació al Desenvolupament, com l’entenen en aquest març. És un aliat? Com ajuda la cooperació als països empobrits? Dues experiències de cooperació: dos petits casos d’estudi. A càrrec de Jordi Gascón 10/07 Sobirania Alimentària a casa nostra Què es fa a casa nostra? Actors, objectius, tasques i principals debats. A càrrec de Guillem Tendero Les escoles: un altre àmbit de feina de la Sobirania Alimentària. Com es fa? Qui intervé? L’experiència de Sant Cugat del Vallès. A càrrec de Germán Llerena 12/07 Sobirania Alimentària i el moviment de consumidors agroecològics Que podem fer com consumidors? construir un projecte pràctic és possible? Com fer-ho? Quina política comercial? Quina implicació dels socis cal? Quines eines, aliances i instàncies per fer-ho? A càrrec de Xavier Montagut LLOC: Palau Alòs (c. Sant Pere més baix, 55 –Barcelona) HORARI: 18 a 21 hores INSCRIPCIONS* Només heu d’enviar un correu a sensibilització@xarxaconsum.org amb les següents dades: nom, adreça electrònica i, si és cau, nom de la vostra entitat. *Aquest curs és obert i gratuït, però cal inscripció.